İklim Değişikliği ve Canlılar

İnsan faaliyetleri nedeniyle 1 milyona yakın hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tarımsal faaliyetler ekosistemler üzerinde en büyük etkiye sahip. Türlerin ve habitatların yok olmasının iklim değişikliği kadar dünya üzerindeki yaşam için de tehlike arz ediyor.

Biyoçeşitlilik kaybı ve iklim değişikliği arasındaki bağı da ortaya koyuyor. Sıcakların sanayi öncesi seviyelere göre 4,3 derece artması halinde, gezegendeki türlerin yüzde 16’sı yok olacak.
Küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekmek için kutup ayılarının buzlar üzerinde değil de karada olan fotoğrafları ile anılması söz konusu. Sibirya’da 40 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez bir kutup ayısı şehre indi. Doğal yaşam alanından uzaklaştı ve sanayi kenti Norilsk’te yiyecek aradı.

Orangutan

İklim değişikliği, Endonezya’daki ormanlarda yaşayan orangutanların hayatını tehlikeye atıyor.
Erişilebilir besin miktarının düşme olasılığı yüksek ve bu da dişi orangutanların üreme kapasitesini tehdit edecek. Büyük maymunların yaşam alanlarını etkileyen orman yangınları, kuraklık sebebiyle artış gösterebilir.

Afrika Fili

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) Dördüncü Değerlendirme Raporu’na göre, 2080 itibarıyla, Afrika kıtasındaki kurak ve yarı kurak bölgeler yüzde 5 ila yüzde 8 arasında genişleyecek ve kurak dönemlerin yoğunluğu ile sıklığı artacak.
Bu durum, bazı bölgelerde yaprak dökmeyen ağaçların yok olmasına ve onun yerine yaprak döken ağaçların ve sıcağa dirençli otların ciddi miktarda artmasına neden olabilir.
Bol tatlı suya ihtiyacı olan filin günlük faaliyetleri, üremesi ve göçleri bu baskıdan etkilenebilir. Erişilebilir su ve besin miktarının azalmasıyla, insan ile yabani hayvanlar arasında kıt kaynaklar üzerinde yaşanan rekabet de artış gösterebilir.

Kuşlar

Zorlayıcı hava koşulları kuşlar için tehlike anlamına geliyor. Bilim insanları, ne zaman ekstrem bir hava olayı gerçekleşse daha az sayıda kuşun ev olarak benimsediği bölgelerde görüldüğünü fark etti.

Pandalar

Hem temel besin kaynağı hem de doğal yaşam alanı bambu ormanlarının değişen iklim koşullarına uyum sağlamak üzere yer değiştirmesi nedeniyle iklim değişikliğinin tehdidi altında.
Araştırmacılar, iklim değişikliği ilerledikçe panda yaşam alanlarındaki bazı bambu türlerinin yok olabileceğini öne sürüyor. Bambu ormanlarında ve çeşitliliğinde öngörülen bu gerileme, pandalar için besine erişimde ciddi bir engel oluşturacak.

Arılar

Dünyadaki mahsule en büyük zirai katkı sağlayan polenlemenin baş aktörü arıların %40’ı yok olma riskiyle karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2018 verilerine göre, insan etkileri sebebiyle arılar ve diğer polenleyici türleri nesli tükenme tehlikesi yaşıyor.